Scrapbooka utan bilder

Många gånger är bilder på olika saker och ting en väsentlig del av scrapbooking. Att en bild säger mer än tusen ord är många gånger helt sant och det är något som man som scrapbookare måste vara medveten om. Därför är det bra om man har med sig kameran vart man än går för att ha en möjlighet att föreviga det hela. Dock är det så att det många gånger händer saker utan att man har kameran till hands. Då finns det andra sätt att lösa det på.

Lägg krutet på beskrivandet

Skulle det vara så att du saknar bilder till en specifik sida i din scrapbook så behöver det inte nödvändigtvis vara ett problem. Det är snarare då som dina författarkunskaper kan få briljera. När det inte finns några bilder så hamnar dina ord och meningar allt mer i fokus och det är här som du nu kommer att få möjligheten att vara detaljerad i det du skriver. Man skulle till och med kunna påstå att det är nödvändigt att du är så noggrann som det bara går. Berätta hela din historia och samla in intryck och känslor från människor som var där och skriv ner dem. Berätta varför just detta tillfälle var så viktigt för dig.

Använd attiraljer

Många gånger så brukar minnesvärda ögonblick också lämna efter sig en hel del fysiska bevis. Det behöver då inte vara fotografier på det som hände, utan istället saker som påminner dig om hur du upplevde händelsen. Det kan handla om inbjudningar, en servett, eller biljetter, allt som du kan tänka dig med andra ord som har en tydlig koppling till det som inträffade. Dessa saker blir också ett bra sätt att vara kreativ på i din scrapbook.

Använd fakta eller citat

Det är alltid roligt när det finns extra information att tillgå på en sida. Det handlar helt enkelt om att det inte enbart är upplevelsen som beskrivs utan också en djupare skildring av vad som ligger bakom det hela.

Gör en CD-ficka

Många gånger så spelar man in en händelse på film eller så är upplevelsen starkt knuten till någon typ av musik. Gör du en CD-ficka i din scrapbook så har du en möjlighet att få med en inspelad film eller musik som betyder mycket för situationen. 

Dekorera

För att temat ska kännas genomgående är det bra att i efterhand dekorera själva sidan på ett sätt som förhöjer känslorna som skapades vid tillfället. Du vet bäst själv vad som betyder vad och därmed är det din egna kreativa förmåga som sätter gränserna för hur sidan kommer att se ut.

För mer inspiration kolla in Slöjddetaljer.se och Kristinasscrapbookingblogg.se, det har jag gjort!